Faktoring

FINANSOWANIE DLA FIRM
FAKTORING
DLA KOGO?
Faktoring jest nowoczesną formą krótkoterminowego finansowania firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, posiadają wysoki poziom należności, mają ograniczony kapitał własny lub wykorzystują linie kredytowe dla poprawy terminowości spłat swoich kontrahentów.
Wykorzystując faktoring możesz zwiększyć obroty Twojej firmy bez angażowania własnego kapitału - Twoja firma uzyskuje dostęp do gotówki przed terminem płatności faktur, a równocześnie uniezależnia się od ryzyk opóźnienia lub braku ich zapłaty. Usługi faktoringowe skierowane są do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz rolno-spożywczych.

FAKTORING NIEPEŁNY


Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wierzytelności klienta, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek przejętych faktur. W przypadku braku spłaty ze strony odbiorcy, Faktor w pierwszej kolejności podejmuje działania mające na celu odzyskanie przeterminowanych środków klienta, a w przypadku upływu określonego czasu następuje regres

FAKTORING PEŁNY


Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wierzytelności klienta, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek przejętych faktur. Faktor przejmuje ryzyko braku zapłaty przez kontrahenta kwoty nabytej należności. W przypadku braku spłaty ze strony odbiorcy Faktor otrzymuje środki od ubezpieczyciela.

KORZYŚCI?

Jakie korzyści
dla Twojej firmy?

szybsza zapłata za fakturę terminową

poprawa konkurencyjności, możliwą dzięki oferowaniu kontrahentom wydłużonych terminów płatności

zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych

zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą obsługą należności

poprawa płynności finansowej firmy i ustabilizowanie przepływów finansowych wskutek skrócenia przepływu należności

wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych

 

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

58-300 Wałbrzych,
ul. Dmowskiego 22 lok. nr 11

skr. pocztowa nr 244

tel./fax.: +48 74 842 96 12
mobile: +48 660 510 015

e-mail: biuro@janmarfinanse.pl

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ +48 74 842 96 12 | +48 660 510 015