leasing

JAN-MAR Finanse
LEASING
OPERACYJNY, FINANSOWY
Leasing operacyjny, finansowy i zwrotny na pojazdy do 3,5t i powyżej
3,5t

Leasing maszyn i urządzeń
- Opłata wstępna 1%
- Maksymalny okres leasingu - 84 miesiące
- Uproszczona procedura do 200 tys. zł.
- Uproszczona procedura dla spółek z o.o.
- Startup - przy 15% wpłacie własnej

Kredyt na pojazdy do 3,5t i powyżej 3,5t
- 0% wpłaty własnej
- Maksymalny okres kredytu - 120 miesięcy
- Uproszczona procedura przy 0% wpłaty własnej

Refinansowanie kosztów zakupu pojazdu
- Pożyczka na zakup i pod zastaw pojazdu do 3,5t dla osób z negatywną historią w BIK
- Wiek pojazdu bez ograniczeń
- Uproszczona procedura
- Kwota pożyczki - do 35 tys. zł.
- Wpłata własna - 20%

LEASING OPERACYJNY


Dla większości przedsiębiorców - korzystniejszy pod względem podatkowym. Wybierając tę formę finansowania zakupu pojazdu, za dokonanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialną jest firma leasingowa. Korzyścią przedsiębiorcy jest:

• możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej,
• wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej),
• a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.

Umowa leasingu musi być zawarta w zgodzie z zapisami prawa podatkowego:
• umowa leasingu musi być zawarta na czas określony
• okres trwania umowy nie może być krótszy niż 40% czasu amortyzacji zakupionego środka trwałego.

LEASING FINANSOWY


W tym przypadku przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku korzystającego z niego przedsiębiorcy i umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy, korzystającego z leasingu finansowego, są:
• odpisy amortyzacyjne,
• część odsetkowa raty leasingowej
• oraz codzienne koszty użytkowania.

Zaletą leasingu finansowego jest brak ograniczeń zarówno dotyczących minimalnej wartości końcowej jak i minimalnego okresu trwania umowy. Jednak obowiązuje warunek, aby umowa została podpisana na czas określony, ustalony między stronami.

 

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

58-300 Wałbrzych,
ul. Dmowskiego 22 lok. nr 11

skr. pocztowa nr 244

tel./fax.: +48 74 842 96 12
mobile: +48 660 510 015

e-mail: biuro@janmarfinanse.pl

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ +48 74 842 96 12 | +48 660 510 015