1997

rozpoczęcie działalności gospodarczej w pośrednictwie finansowym; współpraca z Bankiem Zachodnim, jako partnerem w sprzedaży ratalnej towarów i usług.