2007

firma, podnosząc kwalifikacje załogi, rozpoczęła proces swojego rozwoju w kierunku pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.